Postrojenja za farmaceutsku industriju
Firma Möstl Anlagenbau planira i isporučuje CIP i procesna postrojenja za farmaceutsku industriju, koja ispunjavaju najviše moguće zahteve funcije, kvaliteta i materijala.

Postrojenja su uvek prilagođena individualnim potrebama naših kupaca.

Za ova postrojenja mi isporučujemo takođe potpuna rešenja upravljanja. Ovim odpadaju potrebe za različitim mestima za predaju signala i Vi kao kupac imate jednog odgovornog partnera.

Sva postrojenja mogu biti isporučena kao moduli, potpuno ožičena, sa izrađenim upravljanjem i kao takva potpuno testirana.

Ovakva izrada pruža sledeće prednosti:
  • kraće vreme implementiranja u Vaš sistem
  • kraće puštanje u pogon
  • kraće vreme zadržavanja u produkcionom prostoru
  • manje troškove
  • jednog isporučioca opreme

Već kod planiranja trudimo se da ponudimo najpovoljnija moguća rešenja.