Proizvodni program
Naša ponuda uslužnih delatnosti obuhvata

U fazi predplaniranja
 • Snimanje postojećeg stanja
 • Procenu troškova
 • Studiju izvodljivosti
 • Razvoj procesa sa izradnjom pilot postrojenja
U fazi planiranja i izvođenja
 • Planiranje projekta i proračun troškova
 • Izabir komponenti i primena u projekat
 • Montaža i puštanje u pogon
 • Dokumentacija
Takođe i servis za vreme rada ili rekonstrukcije
 • Preventivni servis i radovi na održavanju
 • Isporuka rezervnih delova (interni magazin rezervnih delova)
 • Održavanje sistema upravljanja preko modema
 • Obuka personala i školovanje
 • Modernizacija odn. nadogradni servis za hadrware i software
   

Decentralizovano pranje sistema, 
CIP-Modul
Decentralizovano pranje sistema,
CIP-Modul